Kingdom Of Rust

En McRomer va aparèixer per casa i va despullar tots els nostres productes de neteja i higiene. Es veu que és una mania que té (més o menys tolerada pels seus cohabitants) però va acabar resultant un involuntari homenatge. M’ha agradat. Tots exposats, anònims i uniformes. Muts.*
Però si rebo una invitació via Facebook de l’estil Qué producto de limpieza eres? cometré un suïcidi 2.0. A més a més, ara és tendència.

* Conec segons qui que això el deixaria sense lectura quan va al lavabo.