I-95

Probablement la meva connexió emocional amb els Fountains Of Wayne és deu a que coincidim en la impressió que tenim sobre l’estat de New Jersey, malgrat ells són residents i la meva experiència és a través d’ulls d’estranger visitant. La sensació d’aïllament i de desconnexió. La rellevància que poden arribar a tenir les carreteres interestatals pel propi ordre mental, equilibri i orientació, i les línies imaginàries que separen els comtats en les vides dels seus habitants, a les que canten repetidament. Les desorbitades numeracions dels carrers.

Potser Tony Soprano també va visitar la botiga de jardineria com jo, perquè se sentia alienat.